Projects portfolio

Echipa asociaţiei a iniţiat, elaborat şi derulat, în nume propriu, în parteneriat sau pentru terţi, activităţi de consultanţă şi expertiză pentru peste 300 de proiecte. Domeniile de activitate al acestor proiecte sunt multiple: medicină, asistența socială, turism, alpinism utilitar, gastronomie, industrie prelucrătoare, agricultură și industria alimentară, serviciile publice, servicii pentru afaceri, urbanism, infrastructură etc.