"Start-up social Nord Est" Antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est - NESES

Contextul proiectului

Rolul economiei sociale, ca pilon important pentru reducerea disparităților sociale și ca sursă majoră de locuri de munca, inclusiv pentru persoanele din grupurile vulnerabile, este recunoscut la UE și in RO.

În acest context proiectul contribuie la dezvoltarea economiei sociale din RNE întrucât sprijină activ instituția intreprinderilor sociale ca o sursa de locuri de munca și de dezvoltare a serviciilor locale.

 

1. Parteneri:

Partener 1: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași

Partener 2: Primăria Municipiului Botoșani – Direcția de Asistență Socială

Partener 3: SC Locativa SA

2. Titlul:

“Start-up social Nord Est” Antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est – NESES

3. Aria geografică

Botoșani.

4. Obiectivul general:

Crearea a minim 105 locuri de muncă sustenabile în cadrul celor 21 de IS nou înființate prin proiect.

5. Obiective specifice:

 • Dezvoltarea economiei sociale în vederea creșterii oportunităților de angajare pentru grupurile vulnerabile, prin facilitarea accesului la granturi și consiliere în antreprenoriat pentru înființarea și dezvoltarea de noi IS, inclusiv intreprinderi de inserție (urmând ca min. 30% din personalul acestora din urmă să provină din grupurile vulnerabile),
 • Imbunătățirea climatului social și creșterea încrederii în instituțiile statului, prin creșterea încrederii populației în instituțiile publice
 • Reducerea disparităților sociale, urmare a faptului că intervenția proiectului este localizată în RNE, care, potrivit hărților care ilustrează fenomenul sărăciei în RO realizate de Banca Mondiala în 2013, prezintă cele mai ridicate rate de sărăcie, toate cele șase judete ale sale având un risc ridicat de sărăcie.

6. Grup țintă:

102 persoane aflate într-o situație dificilă din punct de vedere al integrării pe piața muncii.

7. Activități principale:

 • A.1  Organizarea și derularea a 5 programe de formare antreprenorială specifică pentru 102 persoane
 • A.2  Selectarea a 21 de planuri de afaceri
 • A.3  Furnizarea de servicii personalizate de consiliere după finalizarea selecției planurilor de afaceri
 • A.4  Asigurarea înființării și demarării funcționării celor 21 de IS
 • A.5  Decontarea sumelor aferente implementării celor 21 planuri de afaceri selectate
 • A.6  Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 21 de IS înființate
 • A.7  Realizarea analizei privind situația economiei sociale în RNE
 • A.8  Derularea acțiunilor de informare și publicitate.

8. Avantajele proiectului:

 • Participarea la acțiunile de formare antreprenorială și sprijin din proiect este gratuită
 • Activitățile sunt practice și în concordanță cu programul zilnic al participanților
 • 32 ore de practică
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor în domeniul antreprenorial
 • Crearea unor abilități de gestionare a unei afaceri
 • Consultanță și mentorat în afacere gratuit.

9. Pagina web a proiectului:

http://www.dasbotosani.ro/neses/

10. Date de contact:

 • Primăria Municipiului Botoșani, Direcția de Asistență Socială

Persoană de contact: Dorin Gabriel Burlacu, Director Executiv

E-mail: dasbotosani@yahoo.com

Telefon: 0231-583230

Fax: 0231-529755

 • SC Locativa SA

Persoană de contact: Carmen Achitei, Director economic

E-mail:economic@locativa.ro

Telefon:0231-532273

 • Asociația PARTENER- Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltare Locală Iași

Persoană de contact: Cătălin Ilașcu, Președinte

E-mail:secretariat@asociatia-pertener.ro

Telefon:0232-217884

Fax:0232-270502