TRANSFERUL CALIFICĂRII DE AGENT TEHNIC ÎN COARDĂ

Contextul proiectului

Profilul alpinistului utilitar este intr-o continuă schimbare. În prezent, exersează această meserie nu numai alpiniştii şi ghizii montani ci şi profesionişti din construcţii, lucrări publice, industrie etc. Această realitate este valabilă pentru toate cele 3 ţări din proiect : Bulgaria, Franţa şi România.

Lucrul la înălţime a fost cauza pentru numeroase accidente de muncă în ţări din Europa. Astfel, siguranţa a devenit o prioritate în câmpul muncii.

De câţiva ani, profesia începe să se structureze având în vedere importanţa cererii și creșterea ei. Au fost create organizaţii şi asociaţii profesionale: CAPEB – secţia alpinism utilitar şi SFETH în 1994 în Franţa, ARAS în 2002 în Bulgaria şi APAUR în 1999 în România.

În prezent există aproximativ 6000 de alpinişti utilitari în Franţa, 2000 în Bulgaria şi 3000 în România, număr la care trebuie adăugate persoanele care practică această activitate în mod neregulat.

În prezent, directiva europeană 2001/45/CE aplicată de ţările europene din iulie 2004 reglementează aceste lucrări şi instituie obligaţia unei formări « adecvate ». Totuşi, această directivă nu precizează nici conţinutul, nici durata formării, nici validarea obligatorie. Este necesar să se armonizeze formarea şi calificările personalului ce lucrează în alpinismul utilitar în ţările europene.

În plus, în Bulgaria şi România peste 50% din alpiniştii utilitari lucrează fără să fi urmat vreo pregătire, lucru ce nu este în conformitate cu directiva europeană.

1. Titlul proiectului:

Transferul calificării de agent tehnic în coardă.

2. Durata proiectului:

2 ani (noiembrie 2010 – octombrie 2012).

3. Scopul proiectului:

Transferul calificării de «Agent tehnic în coardă» din Franţa în Bulgaria şi România.
Proiectul este finanţat în cadrul programului sectorial de formare profesională al UE Leonardo da Vinci şi gestionat prin intermediul Agenţiei naţionale din Bulgaria.

4. Obiectivul general al proiectului:

Pregătirea personalului și crearea referenţialelor comune de formare, de activităţi şi de competenţe.

5. Obiectivele specifice ale proiectului:

 • profesionalizarea alpiniştilor utilitari printr-o calificare înregistrată în sistemul naţional al calificărilor profesionale şi recunoscută de profesie.
 • adaptarea acestei calificări la Cadrul European al Calificărilor.

Pentru aceasta, proiectul propune transferul calificării profesionale franceze de « alpinist utilitar » către Bulgaria şi România. Acest transfer se va face printr-o adaptare a programului existent la specificul celor 2 ţări beneficiare pentru a ajunge la o sinteză europeană împărtăşită.

La sfîrsitul proiectuluiorganismele de formare vor beneficia de o ofertă de formare reînnoită, adaptată, pertinentă şi coerentă validată în cele trei ţări din Europa: România, Franţa şi Bulgaria şi adaptată Cadrului European al Calificărilor (CEC).

În momentul adaptării, se va face apel la 2 abordări metodologice:

 • Abordarea prin Competenţe (derivarea competenţelor şi cunoştinţelor din activităţile profesionale)
 • Caietul de sarcini al meta-cadrului european (matricea celor 8 niveluri, ECVT, Supliment, CV Europass)

Proiectul constă în transferarea calificării franceze care şi-a dovedit calităţile, dar adaptând-o. Acest dispozitiv a fost construit progresiv din anii ‘90.

Alegerea care a fost făcută de a transfera calificarea franceză în cadrul acestui proiect răspunde unei triple motivaţii:

 • Pe de o parte, cele 2 ţări partenere, Bulgaria şi România, sunt interesate de transfer de inginerie pentru actualizarea propriului lor sistem de formare. Într-adevăr, în Bulgaria, această calificare nu există iar acest proiect ar permite crearea sa şi înregistrarea sa în sistemul naţional « NAVET ». În România, această calificare există şi este înregistrată în « COR » sub codul 712 920 din 2005 iar acest proiect ar trebui să permită o evoluţie şi o revizie a « standardului ocupaţional » pentru a putea respecta evoluţia regulilor de siguranţă şi oferi un program de formare indicat.
 • Pe de altă parte, GRETA VIVA 5, deţinător al calificării, şi profesioniştii francezi sunt interesaţi de reactualizarea calificării pe care au construit-o progresiv timp de mai bine de 15 ani.
 • În fine, faţă de Directiva europeană din 2004 ce reglementează această profesie, mobilitatea tot mai mare a salariaţilor din acest domeniu şi internaţionalizarea firmelor din acest sector, devine necesar să se armonizeze formarea şi calificările personalului care lucrează în alpinismul utilitar în ţările europene.

Transferul va consta în punerea la dispoziţia partenerilor bulgar şi român a produsului experienţei franceze, calificarea profesională de «Agent tehnic în coardă». Partenerii din Bulgaria și România vor putea să-şi însuşească total sau parţial această calificare.

Diferitele activităţi prevăzute în proiect vor permite adaptarea părţilor transferate pentru ca să se ţină pe deplin seama de specificul contextelor salariaţilor alpinişti utilitari din aceste 2 ţări.

Munca de inginerie care va fi condusă în proiectul TSC a aduce astfel un plus-valoare sistemului francez, actualizându-l cu Cadrul European al Calificărilor profesionale.

6. Rezultate și conținuturi inovatoare ale proiectului:

Cu ocazia transferului calificării profesionale de « alpinist utilitar » aparţinând GRETA VIVA 5, unica diplomă în alpinism utilitar recunoscută de statul francez, se va pune problema utilizării şi adaptării dispozitivului francez (conţinuturi de formare şi calificări profesionale) la contextele român şi bulgar, dar şi a împărţirii între partenerii europeni a unei aceleeaşi culturi pedagogice centrată pe o aceeaşi abordare, « Abordarea prin Competenţe » (APC).

Această cultură pedagogică comună care vehiculează lucrările comunităţii europene în materie de formare se sprigină pe cercetarea celei mai bune compatibilităţi posibile între formare şi loc de muncă. Treptat, APC s-a construit în jurul unei metodologii care, plecând de la nevoile economice, construieşte dispozitivele de formare pentru ca ele să răspundă acestor nevoi.  Legătura este următoarea: ACTIVITĂŢI PROFESIONALE > COMPETENŢE CERUTE > CONŢINUTURI DE FORMARE > CALIFICARE.

Proiectul va permite tuturor partenerilor să împartă aceeaşi viziune a finalităţii pregătirii.

Cealaltă caracteristică importantă a acestei culturi pedagogice europene se sprijină pe cadrul european al calificării. Mondializarea schimburilor evocate mai sus priveşte oamenii şi calificările acestora. Într-adevăr, atâta timp cât mobilitatea oamenilor era nesemnificativă, transparenţa calificărilor nu era necesară. Situaţia prezentă este diferită. Fiecare ţară are nevoie să atragă la ea cele mai bune talente. Pentru aceasta, este necesar să se construiască un spaţiu european al calificărilor profesionale. Această dimensiune europeană a calificărilor profesionale nu este încă considerată evidentă de către diferiţii actori ai sistemelor de formare profesională.

Proiectul TSC este un instrument privilegiat pentru construirea acestei «culturi europene».

În momentul adaptării acestei calificări la contextele român şi bulgar, va fi creat un referenţial de activităţi profesionale, un referenţial de formare pentru fiecare din marile domenii de competenţe ale alpinistului utilitar: echipament, extindere, ridicare şi punerea în siguranţă a unui coleg de muncă. Din aceste referenţiale de activităţi profesionale vor deriva cunoştinţele ce constituie competenţele puse în practică în aceste activităţi.

7. Valoare adăugată europeană a proiectului:

Aderarea la Uniunea Europeană a ţărior din Europa de Est reprezintă un factor de consolidare a Europei. Totuşi, diferenţele dintre nivelurile de viaţă, dintre nivelurile tehnologice nu sunt de natură să favorizeze coeziunea Uniunii. De aceea, este nevoie ca aceste diferente să fie reduse. România şi Bulgaria se înscriu în această evoluţie. Transformările pe care ele le-au pornit ating în special sistemul lor educativ şi sistemul lor de formare profesională. Transferul de competenţe în inginerie de formare dintr-o ţară ca Franţa, care a obţinut rezultate importante în acest domeniu de-a lungul ultimilor 20 de ani, este de natură să contribuie la armonizarea dintre nevoile economice şi calificările produse. Proiectul va contribui la apropierea sistemelor de formare profesională din aceste ţări de «standardele internaţionale».

Proiectele europene pot contribui semnificativ la apariţia unei «culturi europene».

Faptul de a lucra pe o aceeaşi problematică loc de muncă/formare reunind organizaţii din mai multe ţări prezintă un interes specific. În afară de faptul că a lucra în contexte culturale diferite aduce întotdeauna noi cunoştinţe, analiza situaţiilor profesionale ale alpiniştilot utilitari din diverse ţări obligă la depăşirea ceea ce face specifiul naţional pentru a degaja ceea ce numim o « meserie-tip », o meserie eliberată de specificitate din care se vor putea mai uşor extrage competenţele cheie. Acest lucru crează ideea de calificare europeană.

Sistemul de formare profesională este şi el vizat de mondializarea schimburilor. Mobilitatea lucrătorilor în Europa a devenit în mai multe sectoare economice o condiţie a dezvoltării, lucru valabil si pentru firmele de alpinism utilitar. Transparenţa formărilor profesionale este acum necesară deoarece lucrătorii trec frontierele cu calificarea lor de origine.

Activitatea din proiectul TSC tinînd cont de sistemul ECVET şi Europass va permite o consolidare a mobilităţii lucrătorilor din acest domeniu.

8. Parteneri:

 1. Bulgaria – Academia naţională de Sport “Vassil Levski”
 2. Franța – GIP FIPAG
 3. Bulgaria – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovaţie – CDI
 4. Bulgaria – Centrul de Calificare în Construcţii – SKC
 5. Bulgaria – Asociaţia Bulgară a Alpiniștilor Utilitari – ARAS
 6. Bulgaria – SC ASPEN SRL
 7. Franța – Greta Viva 5
 8. Franța – Confederaţia de Artizanat şi Întreprinderi Mici în Construcţii – CAPEB
 9. Franța – SC EVEREST SRL
 10. România – Asociaţia PARTENER GIDL
 11. România – Universitatea Ovidius Constanta – Facultatea de construcţii
 12. România – Asociaţia Profesională a Alpiniştilor Utilitari din România– APAUR
 13. România – SC Alpin Expert SRL
 14. Bulgaria – PRO EDUCATION

Parteneriatul este alcătuit:

 • din organizaţiile profesionale din cele 3 ţări: CAPEB pentru Franţa, ARAS pour Bulgaria şi APAUR pentru România,
 • dintr-o firmă reprezentativă pentru profesie din fiecare ţară,
 • din universităţi şi organisme de formare profesională: în fiecare ţară: un organism sau universitate reprezentând meseriile sportive şi una reprezentând meseriile din construcţii.
 • organizaţii de consiliere, de management al proiectului şi de inginerie de formare: 1 din fiecare ţară.

8. Pagina web a proiectului:

http://www.project-tsc.com

9. Seminar de difuzare rezultate proiecte:

Agenda-seminar-difuzare-proiect-TSC-ro

Comunicat-de-presa-ro