Qui nous sommes?

Organisation non gouvernementale qui mène des actions pour stimuler le développement local et régional.

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală are definit în statutul său drept obiectiv promovarea, inițierea, organizarea, coordonarea și realizarea de acțiuni pentru promovarea si întărirea dezvoltării locale și regionale:

 • organizarea și derularea de acțiuni în vederea promovării și încurajării culturii antreprenoriale;
 • dezvoltarea și furnizarea de servicii de consultanță, consiliere, mentorat, tutorat, sprijin, etc. pentru inițierea, creșterea și consolidarea de afaceri, inclusiv privind implementarea de planuri de afaceri și acordarea de sprijin financiar;
 • elaborarea de analize, studii, rapoarte, politici, strategii etc.;
 • realizarea de activități specifice ingineriei de formare: analiza și evaluarea nevoilor de formare, concepția de programe de formare, dezvoltarea și transferul de instrumente și metodologii de formare și evaluare – inclusiv din țări ale UE în România, pentru sectoarele educației, formării inițiale și ale formării continue etc.;
 • furnizarea de asistență, mentorat, tutorat, consiliere și alte tipuri de servicii pentru persoane de pe piața muncii, care vor intra pe piața muncii, pentru angajatori și alți factori de pe piața muncii;
 • organizarea, derularea, monitorizarea și evaluarea de programe de învățare la locul de muncă pentru elevi și studenți (internship/traineeship, stagii de practică, instruire practică, laborator tehnologie etc.), inclusiv activități de tip firmă de exercițiu.

20+

ani de activitate

300+

proiecte realizate

Care este expertiza noastră?

Principalele domenii de expertiză ale Asociației PARTENER sunt:

 • Informare și consiliere profesională
 • Inginerie de formare
 • Formare profesională
 • Consiliere antreprenorială
 • Dezvoltarea afacerilor
 • Management de proiect
 • Dezvoltare locală şi regională
 • Intervenție socială
 • Dezvoltare durabilă

Proiecte

Echipa asociaţiei a iniţiat, elaborat şi derulat, în nume propriu, în parteneriat sau pentru terţi, activităţi de consultanţă şi expertiză pentru peste 300 de proiecte. Domeniile de activitate al acestor proiect sunt multiple: medicina, asistența socială, turism, alpinism utilitar, gastronomia, industria prelucrătoare, agricultura și industria alimentară, serviciile publice, servicii pentru afaceri, urbanism, infrastructură etc.

Ultimele proiecte realizate