Măsuri active de sprijinire a vârstnicilor cu risc ridicat de marginalizare prin instruirea personalului și intervenție în câmp social.

Contextul proiectului

Problema existentei unor grupuri defavorizate in societate, cu un risc mai ridicat sau mai scazut de marginalizare nu este una noua si preocupa societatea civila si autoritatile atit de la noi cit si din toate tarile civilizate ale lumii. Nu e doar o chestiune de solidaritate sociala si altruism, ci si una de « sanatate » si dezvoltare armonioasa a comunitatii. Se pare insa ca atentia acordata diferitor astfel de grupuri aflate in dificultate este inegal repartizata si, conjunctural sau nu, exista grupuri mai marginalizate decit altele.

La « marginea marginalizarii » in societatea romaneasca se afla batrinii ramasi ai nimanui si cei cu afectiuni cronice severe, ce-i fac nedoriti chiar in propriile familii. Nici situatia celorlalti virsnici nu este mai buna, mergind pe cercuri concentrice din acest pol al uitarii putind fi identificate diferite grade de insingurare si marginalizare, in functie de starea sanatatii, venituri, familie etc.

Scopul proiectului este de a sprijini dobândirea de competente in lucrul cu persoane de virsta a treia – capitol deficitar in oricare din institutiile romanesti de formare in domeniu – si, pe de alta parte, de a pune bazele unei initiative ample de asistare si reducere a riscului de marginalizare a virstnicilor.

1. Programul de finanțare:

Programul Phare ACCESS – RO 0008, componenta Micro-proiecte.

2. Beneficiarii proiectului:

100 de persoane de vârsta a III-a.

3. Obiectivele proiectului:

Concret, proiectul isi propune crearea unui centru mobil de interventie care sa acorde asistenta socio-psiho-medicala pentru 100 de persoane de varsta a III a cu risc ridicat de marginalizare carora bolile, varsta si/sau saracia nu le mai permit sa traiasca intr-o autonomie deplina. Personalul centrului este format din asistenti sociali, psihologi, medici, voluntari care au beneficiat de seminarii de formare profesionala. in derularea proiectului suntem sprijiniti de institutii publice de resort, medici de familie, preoti, asociatii de locatari, organizatii nonguvernamentale.

4. Activitățile proiectului:

Activitati sociale și recreative:
– ajutor la domiciliu (sprijin pentru aprovizionare, menaj, plata facturilor); donatii ocazionale (alimente, imbracaminte, medicamente) reuniuni pe diferite teme de interes pentru varstnici; activitati culturale (auditii muzicale, spectacole); activitati recreative (excursii, plimbari).

Activitati medicale:
– evaluarea starii de sanatate prin vizite periodice la domiciliu; asistenta si servicii medicale la domiciliu prin utilizare de aparate portabile; activitati de preventie de tip general si specifice, adaptate tipurilor de patologie geriatrica; facilitarea accesului la diferite servicii medicale (stomatologie, oftalmologie, reumatologie, geriatrie, etc.).

Activitati psihologice:
– suport psihologic individualizat; consilierea persoanelor care au in ingrijire virstnici cu patologie psihiatrica; activitati de grup pentru reducerea riscului de izolare; cresterea interesului pentru relationarea cu ceilalti (familie, anturaj).

Activitati de formare:
– activitati de formare profesionala pentru voluntari si echipa de implementare a proiectului; cursuri intensive de formare cu specialisti in domeniu, completate de autoformare – autoinstruire.

5. Rezultatele așteptate ale proiectului:

Cele 100 de persoane de varsta a III a beneficiare ale proiectului:

– Reducerea sentimentului de inutilitate prin stimularea interesului pentru viata sociala si implicarea in viata comunitara.
– Imbunatatirea calitatii vietii prin:
– cresterea gradului de igiena personala si a locuintei.
– diversificarea alimentatiei.
– marirea gradului de autonomie personala si stimularea tonusului de viata.
– Ameliorarea starii de sanatate prin:
– reducerea internarilor in spitale si diversificarea serviciilor medicale la domiciliu.
– limitarea automedicatiei, polipragmaziei si consumului de antidepresive.

Personalul implicat in derularea proiectului / societatea civila:

– Formarea de competente in lucrul cu persoanele de varsta a IIIa pentru echipa de implementare.
– Crearea de parteneriate cu institutiile/organizatiile de profil pentru a asigura dezvoltarea si continuitatea proiectului.