Conferința internațională
”Managementul calității serviciilor medicale – miza dezvoltării strategice”

Iași, 15-16 noiembrie 2019, Hotel UNIREA, sala CUZA, NOVA și ORION

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași, în cooperare cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), partener instituțional, a organizat la lași în zilele de 15 și 16 noiembrie 2019 Conferința internațională ”Managementul calității serviciilor medicale – miza dezvoltării strategice”.

Evenimentul s-a desfașurat  în cadrul proiectului ”Suport și instruire pentru un management modern, anticipativ și preventiv al resurselor umane din întreprinderile cu activitate în domeniul sănătății – SANform” POCU/227/3/8/117360, finanțat prin Fondul Social European, apelul de proiecte România profesională – Resuse umane competitive, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Conferința a sprijinit beneficiarii proiectului (întreprinderi cu activitate în domeniul sănătății) în demersul lor de asimilare și implementare a principiilor și practicilor de management a calității serviciilor medicale. În același timp, Conferința a venit  în întîmpinarea nevoilor concrete ale profesioniștilor din domeniul sanitar, atît prin transferul de informații și bune practici privind tehnicile de implementare a sistemelor de management al calității și riscurilor în cadrul unităților medicale din România, cât și prin crearea unui cadru de dezbatere între participanți cu privire la aceasta tematică.