Conferința internațională
”Managementul calității serviciilor medicale – miza dezvoltării strategice”

Iași, 15-16 noiembrie 2019, Hotel UNIREA, sala CUZA, NOVA și ORION

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași, în cooperare cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), partener instituțional, organizează la lași, în zilele de 15 și 16 noiembrie a.c, Conferința internațională ”Managementul calității serviciilor medicale – miza dezvoltării strategice”.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”Suport și instruire pentru un management modern, anticipativ și preventiv al resurselor umane din întreprinderile cu activitate în domeniul sănătății – SANform” POCU/227/3/8/117360, finanțat prin Fondul Social European, apelul de proiecte România profesională – Resuse umane competitive, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Conferința sprijină beneficiarii proiectului (întreprinderi cu activitate în domeniul sănătății) în demersul lor de asimilare și implementare a principiilor și practicilor de management a calității serviciilor medicale. În același timp, Conferința vine în întîmpinarea nevoilor concrete ale profesioniștilor din domeniul sanitar, atît prin transferul de informații și bune practici privind tehnicile de implementare a sistemelor de management al calității și riscurilor în cadrul unităților medicale din România, cît și prin crearea unui cadru de dezbatere între participanți cu privire la aceasta tematică.


Pentru înscrieri și confirmări:
Asociatia PARTENER –Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală
B-dul Carol I, nr. 4, Corp A, et. 3, cam. 303-304 Iași
Tel. 0232217884 sau 0232270502
e-mail : sanform@asociatia-partener.ro