Proiect de instruire antreprenoriala pentru managerii si angajatii din afacerile mici si mijlocii TRAMA (training pentru antreprenori, manageri si angajati)

Obiective:

Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele:
- Dezvoltarea resurselor umane din sectorul afacerilor mici si mijlocii prin imbunatatirea unor competente antreprenoriale, manageriale si executive cheie.
- Facilitarea accesului afacerilor mici si mijlocii la servicii de asistenta si consultanta pentru implementarea unor politici de dezvoltare a resurselor umane in scopul cresterii performantei firmei si reducerii ratei de esec a initiativelor antreprenoriale si afacerilor tinere.

Obiectivul specific:
- Crearea si implementarea unei inginerii de formare si de consultanta care sa contribuie la imbunatatirea abilitatilor manageriale, antreprenoriale si de tip soft-skills destinat managerilor, persoanelor cu initiativa antreprenoriala si salariatilor din afacerile mici si mijlocii din orasele Targu Frumos, Harlau si Botosani.

Grup tinta:

- Persoane cu initiativa antreprenoriala, organizate ca Asociatie Familiala (AF), Persoana Fizica Autorizata (PF) sau care urmeaza sa se organizeze intr-o structura juridica independenta ce permite desfasurarea de activitati aducatoare de profit.
- manageri de diferite nivele ale afacerilor mici si mijlocii existente.
- salariati ai afacerilor mici si mijlocii.
Prin nevoile identificate si rezultatele estimate, proiectul vizeaza un numar de 330 beneficiari.

Activitati:

- Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul managementului resurselor umane.
- Asistarea si consilierea companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin diverse activitati, cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, analiza nevoilor de instruire, planuri de instruire, schimburi de experienta si bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane, inclusiv stabilirea de scheme de relatii, de mentorat, instruirea personalului cheie in cadrul companiilor (manageri/ responsabili cu instruirea, resurse umane).
Durata de derulare a proiectului : 1 decembrie 2004 30 noiembrie 2005.
Localitatile in care au loc activitatile de formare si consiliere : municipiul Botosani, orasele Harlau si Targu Frumos.

Organizatia responsabila de proiect: Asociatia PARTENER - Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi.