Aceasta pagina este finantata de Uniunea Europeana prin PHARE (ISPA/SAPARD)
Proiectul „Ameliorarea insertiei socio-profesionale a tinerilor someri si a somerilor de lunga durata din Iasi prin calificare profesionala si plasare în meseriile de bucatar si ospatar – GASTRONIM”


» Justificare:
Ponderea mare a somajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 si 60 de ani, din municipiul si zona metropolitana Iasi si cererea mare de personal calificat în meseriile de bucatar si ospatar existenta pe piata locala si regionala a muncii au creat premisele elaborarii proiectului „Ameliorarea insertiei socio-profesionale a tinerilor someri si a somerilor de lunga durata din Iasi prin calificare profesionala si plasare în meseriile de bucatar si ospatar – GASTRONIM”, derulat de Asociatia PARTENER – Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi, în perioada 1 aprilie 2006 – 31 martie 2007.

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana, prin programul Phare 2003 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Masuri active pe piata muncii.


» Scopul si obiectivele:
Scopul proiectului este ameliorarea insertiei socio-profesionale a tinerilor someri si a somerilor de lunga durata din Iasi prin acces la o calificare relavanta pentru cerintele pietei fortei de munca locale si regionale.


» Obiectivele specifice vizeaza:
1. Instruirea si calificarea in domeniul bucatariei si ospatariei a 46 de tineri someri si someri de lunga durata din Iasi (municipiu si aglomeratia metropolitana) in vederea facilitarii accesarii unui loc de munca
2. Plasarea a cel putin 8 dintre absolventii de cursuri de calificare realizate in cadrul proiectului in unitatile de restauratie din Iasi, conform calificarii obtinute.


» Grupuri tinta:
Programul de calificare se adresează punctual următoarelor grupuri ţintă :
 • Tineri someri din Iasi, cu varsta intre 18 si 25 de ani, cu studii medii nefinalizate sau finalizate fsrs obtinerea unei calificari
 • Persoane adulte din Regiunea de Nord Est, cu varsta intre 25 si 60 de ani, care sunt someri de lunga durata sau care doresc sa revina pe piata fortei de munca dupa o perioada de absenta.
Pentru a atinge cu succes obiectivele propuse si a derula in conditii optime programul de instruire, Asociatia PARTENER–GIDL va crea prin proiect un centru de formare profesionala dotat cu infrastructura materiala si resursele umane necesare pentru desfasurarea orelor de formare teoretica si practica. In acelasi timp, vor fi puse bazele unei cooperari cu unitati de alimentatie din Iasi, care pot deveni angajatorii absolventilor programelor de calificare. De asemenea, Asociatia PARTENER–GIDL, care va fi acreditata pe parcursul proiectului ca furnizor de formare profesionala in cele doua meserii, va oferi absolventilor, la finalul programului de instruire, certificate de calificare eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, recunoscute pe piata muncii, care sa le permita insertia/reinsertia in domeniile profesionale pentru care au optat.


» Rezultate estimate:
 • Un Centru de Calificare a Somerilor in Bucatarie si Ospatarie, dotat cu infrastructura necesara pentru derularea programului de calificare in meseriile de bucatar şi ospatar
 • 46 de tineri someri si someri de lunga durata din Iasi instruiti si calificati in cele doua meserii
 • Un program complet de instruire si calificare, care cuprinde derularea a 33.120 ore de formare/cursant, din care 22.080 ore reprezinta instruire practica
 • Cel putin 36 de absolventi ai cursurilor de calificare
 • Cel putin 36 de certificate de calificare eliberate
 • Cel putin 8 absolventi angajati in unitati de alimentatie, dupa finalizarea programului de formare


Proiectul „Ameliorarea insertiei socio-profesionale a tinerilor someri si a somerilor de lunga durata din Iasi prin calificare profesionala si plasare in meseriile de bucatar si ospatar – GASTRONIM este un proiect de succes.
Proiectul GASTRONIM si-a atins obiectivele, la sfarsitul perioadei sale de implementare (31 martie 2007), rezultatele obtinute fiind urmatoarele :
 • Cel putin 8 absolventi angajati in unitati de alimentatie, dupa finalizarea programului de formare
 • 1 centru de formare echipat si pregatit pentru derularea programului de calificare in meseriile de bucatar si ospatar, compus din : sala de instruire practica pentru bucatari, sala pentru instruirea practica ospatari, sala pentru formarea teoretica,
 • O echipa de formare pregatita sa raspunda in timp la cerinte de calificare si perfectionare i în meseriile de bucatar si ospatar,
 • 33.120 ore de formare/om au fost desfasurate, din care 22.080 ore/om pentru programul de instruire practica,
 • Cursantii au beneficiat si de 20 ore de formare si consiliere vocationala, in cadrul carora au deprins cunostinte cu privire la angajare (formularea unui curriculum vitae, sustinerea unui interviu de angajare, tehnici pentru cautarea unui loc de munca),
 • Instrumente de formare adaptate cerintelor de competente specifice calificarilor din cele doua meserii :


 • Manualul formatorului
  • instrument de sprijin pentru echipa didactică în realizarea programului de formare,
  • include conţinuturile teoretice ale disciplinelor predate în cadrul programului de formare,
  • respectă cadrul curricular pentru calificarea în cele două meserii,
  • prevede indicaţii de metodică şi pedagogie,
  • susţine procesul de evaluare şi de certificare a cunoştinţelor prin modele de teste de evaluare sugerate echipei de formare,
 • Brosura GASTROTECH :
  • realizat într-o abordare grafică şi un design plăcute,
  • suport de curs pentru cursanţii înscrişi la cursurile de calificare în meseria de bucătar,
  • oferă informaţii generale cu privire la aspectele teoretice ale meseriei de bucătar,
  • sprijină cursantul în aprofundarea bazelor teoretice permiţindu-i relaţionarea cu formatorul,
 • Brosura SERVTECH :
  • suport de curs pentru cursanţii înscrişi la cursurile de calificare în meseria de ospătar
  • oferă informaţii generale cu privire la aspectele teoretice ale meseriei de ospătar,
  • sprijină cursantul în aprofundarea bazelor teoretice permiţindu-i relaţionarea cu formatorul,
 • 41 de beneficiari au absolvit cursurile de calificare pentru cele doua meserii,
 • 39 de certificate de calificare au fost obtinute in urma examenelor de evaluare a cunostintelor teoretice si a probelor practice, din care 20 bucatari si 19 ospatari,
 • 9 absolventi ai programului de calificare au fot angajati in unitati de alimentatie din Iasi, din care 5 bucatari si 4 ospatari,

» Rezultate obtinute:
   » Galerie foto: