Aceasta pagina este finantata de Uniunea Europeana prin PHARE (ISPA/SAPARD)

EUROCONS – Protectia drepturilor consumatorilor de servicii turistice

Programul de finantare:

Proiectul EUROCONS – Protectia drepturilor consumatorilor de servicii turistice Phare 2003/005-551.01.05/03 se deruleaza în perioada 1 noiembrie 2005 – 30 noiembrie 2006, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul programului Consolidarea Societatii Civile în România, componenta 3: Adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protectiei mediului, protectiei consumatorului si al dezvoltarii socio-economice.

Proiectul se deruleaza în perioada 01.11.2005 – 30.11.2006 în Regiunea de Dezvoltare Nord Est, judetele Iasi, Neamt si Suceava si are ca obiective:

- cresterea numarului consumatorilor de servicii turistice care îsi cunosc si îsi exercita drepturile.
- educarea personalului din unitatile prestatoare de servicii turistice în vederea cunoasterii si respectarii drepturilor consumatorilor de servicii turistice.
- crearea unui cadru suport pentru stimularea implicarii si cooperarii regionale între organisme si institutii care intervin fie pe filiera de consum a produsului turistic, fie ca moderatori si colportori de opinie la nivelul societatii civile.

Grupurile-tinta carora li se adreseaza actiunile proiectului sunt:

- consumatorii finali, potentiali si actuali de servicii turistice.
- intermediarii din turism: agentii de turism si tur-operatori.
- ofertanti finali din turism: unitati de turism care ofera servicii de cazare, unitati de turism care ofera servicii de alimentatie publica, unitati de turism care ofera servicii de agrement si unitati de turism care comercializeaza produse de artizanat si suveniruri.

Beneficiarii proiectului sunt:

- 145 de unitati turistice (hoteluri, moteluri pensiuni de 2 si 3 stele; restaurante; agentii de turism si tur-operatori; comercianti de artizanat si suveniruri; furnizori de servicii de agrement) din judetele Iasi, Neamt si Suceava si consumatorii acestora.

Actiunile proiectului vizeaza toate cele patru momente semnificative ale relatiei dintre consumatorii de servicii turistice si furnizorii de servicii turistice, si anume:

- faza de pre-consum, care se refera la perioada de informare si de evaluare a alternativelor de catre consumatori.
- faza de cumparare, care se refera la obtinerea de catre consumatori a biletelor de calatorie, la semnarea contractelor cu intermediarii de servicii turistice.
- faza de consum, care se refera la perioada de derulare a serviciului turistic achizitionat.
- faza de post-consum, care se refera la perioada de dupa încheierea sejurului

Rezultatele preconizate ale proiectului:

- editarea brosurii-ghid „Drepturile consumatorului de turism” (DECA), care se adreseaza consumatorilor de servicii turistice.
- editarea brosurii-ghid „Standarde europene în furnizarea de servicii turistice” (SETI), care se adreseaza personalului din unitatile furnizoare de servicii turistice.
- editarea fluturasului „Calitate = Responsabilitate”, care se adreseaza consumatorilor de servicii turistice.
- consilierea a 100 de manageri de unitati turistice din judetele Iasi, Neamt si Suceava în cadrul unor workshop-uri de informare privind acquis-ul comunitar în domeniul protectiei consumatorilor de servicii turistice.
- realizarea unui portal on-line de informare, care cuprinde un forum de discutii privind modul în care sunt respectate drepturile consumatorului de turism în România si la nivel european si o baza de date Online cu ajutorul careia vor putea fi consultate noutatile legislative din domeniu

Servicii oferite:

Evaluarea firmei, pentru stabilirea gradului de conformitate cu normele legislative:

Instrumente:
        - grila de evaluare a conformitatii.
        - grila de autoevaluare a conformitatii.

Echipa:
        - Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
        - Consultant în domeniul serviciilor turistice.
        - Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
        - Consultant pentru firme furnizoare de servicii.

Consultanta

Instrumente:
        - recomandari privind rezolvarea deficitului de conformitate, rezultate din evaluare.
        - identificarea surselor de finantare pentru investitiile necesare asigurarii gradului de conformitate.

Echipa:
        - Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
        - Consultant în domeniul serviciilor turistice.
        - Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
        - Consultant pentru firme furnizoare de servicii.

Asistenta

Instrumente:
        - Consiliere si monitorizare a modului în care firma parcurge etapele de asigurare a conformitatii.

Echipa:
        - Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
        - Consultant în domeniul serviciilor turistice.
        - Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
        - Consultant pentru firme furnizoare de servicii.