Anunț angajare echipă implementare proiect TELEmed

Data limită: 30.11.2022


Asociaţia “PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltarea Locală” își continuă activitățile de responsabilizare socială, de această dată sprijinind îmbunătăţirea adaptabilităţii IMM-urilor din sectorul sănătății din Regiunea Nord-Est la schimbările actuale și viitoare ale pieţei, prin dezvoltarea competenţelor digitale de bază şi avansate ale angajaţilor.

În acest sens, în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023 vom derula proiectul „Competente digitale pentru angajati – suport pentru IMM-urile din sectorul sanatatii in asimilarea tehnologiilor și dezvoltarea serviciilor de telemedicina (TELEmed)”.


Găsiți lista posturile disponibile, detalii despre acestea, precum si procedura de depunere a cererilor de angajare în pdf-ul următor:

Anunț angajare echipă implementare proiect TELEmed (pdf)