Program de instruire în identificarea, formularea și implementarea proiectelor transfrontaliere pentru angajații din APL-uri și ONG-uri - suport pentru dezvoltarea locală durabilă a zonelor de graniță dintre România și Republica Moldova – TROMAO

Contextul proiectului

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeana aloca 126,7 milioane euro actiunilor de cooperare transfrontaliera dintre România, Ucraina si Republica Moldova. Scopul acestora este de a imbunatati situatia economica, sociala si cea a mediului inconjurator din zonele de granita ale celor 3 tari.

In acest context, administratiile publice locale si organizatiile nonguvernamentale din judetele Botosani, Iasi si Vaslui beneficiaza de multiple oportunitati pentru a dezvolta proiecte de interes institutional si local prin actiuni de cooperare transfrontaliera cu organizatii similare din Republica Moldova. Toate aceste initiative pot primi finantare prin Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Cu o experienta de management de proiect dobindita in peste 200 de proiecte elaborate si/sau implementate in ultimii 9 ani, in calitate de furnizor autorizat pentru programul de formare manager de proiect, Asociatia PARTENER – Grupul de Initiativa pentru Dezvoltarea Locala Iasi organizeaza, in perioada mai – august 2009, cursuri gratuite de dezvoltare de competente in managementul proiectelor de cooperare transfrontaliera.

Actiunile de formare se desfasoara in cadrul proiectului “Program de instruire in identificarea, formularea si implementarea proiectelor transfrontaliere pentru angajatii din APL-uri si ONG-uri – suport pentru dezvoltarea locala durabila a zonelor de granita dintre România si Republica Moldova – TROMAO”, finantat prin Programul de Vecinatate România – Republica Moldova Phare CBC 2006.

1. Perioada de implementare a proiectului:

Septembrie 2008-noiembrie 2009.

2. Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini procesul de dezvoltare economico-sociala durabila a zonelor urbane si rurale de granita din judetele Iasi, Botosani si Vaslui (România) si raionul Ungheni (Moldova) prin imbunatatirea cooperarii transfrontaliere dintre autoritati publice locale si organizatii nonguvernamentale in domeniul dezvoltarii locale, cu accent major pe sectorul economic.

3. Obiectivul specific al proiectului:

Crearea si aplicarea la nivelul a 180 de angajati provenind din rândul autoritatilor publice locale si ONG-urilor din jud. Iasi, Botosani si Vaslui a unui program integrat, modular si aplicativ de instruire profesionala in domeniul managementului proiectelor transfrontaliere finantabile prin Programul Operational Comun România–Ucraina–Moldova 2007-2013 in vederea imbunatatirii relatiilor de cooperare transfrontaliera româno-moldovenesti in domeniul dezvoltarii locale, si in particular al cresterii competitivitatii IMM-urilor.

4. Grupul țintă:

Grupul țintă al proiectului îl constituie 180 de angajați (cu precadere angajații birourilor de Integrare Europeană, Contabilitate sau similare) din APL-urile si ONG-urile cu sediul social în județele Iași, Botoșani și Vaslui, ce derulează activități în domeniul dezvoltării locale, inclusiv în beneficiul IMM-urilor, care participă sau intenționează să participe la licitații deschise pentru accesarea Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Aceștia vor participa la o formare integrată, modulară și aplicativă structurată în 2 module: Modulul 1. Identificarea și formularea proiectelor transfrontaliere (4 zile) și Modulul 2: Implementarea proiectelor transfrontaliere (4 zile).

5. Activități principale:

Principalele activități ale proiectului sunt urmatoarele:

1. Actualizarea și detalierea organizării operaționale;

2. Reluarea analizei nevoilor de formare în vederea particularizării conținutului de formare;

3. Elaborarea suportului pedagogic de formare;

4. Organizarea cursurilor de formare;

5. Implementarea sesiunilor de formare;

6. Evaluarea cursanților și a impactului formării;

7. Diseminarea rezultatelor proiectului.

6. Principalele rezultate ale proiectului:

  • 1 program intensiv de instruire profesională a angajaților din APL-uri si ONG-uri în domeniul managementului proiectelor transfrontaliere finanțabile prin Programul Operational Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013;
  • 180 de angajați din APL-urile și ONG-urile eligibile din județele Iași, Botoșani și Vaslui, care vor absolvi cel puțin 1 modul de formare;
  • 576h de formare;
  • Broșura “Identificarea și formularea proiectelor transfrontaliere”.

Dupa derularea cursurilor, se urmarește ca beneficiarii:

  • Sa identifice propuneri de proiecte relevante pentru prioritatile de cooperare transfrontaliera in acord cu Politica de Vecinatate a UE,
  • Sa elaboreze cereri de finantare in conformitate cu cerintele POC România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
  • Sa programeze etapele unui proiect de cooperare transfrontaliera, in vederea asigurarii fezabilitatii activitatilor propuse,
  • Sa evalueze corect costurile bugetare si sa planifice sursele de co-finantare, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului,
  • Sa identifice riscurile si factorii care pot afecta negativ proiectul, sa le evalueze si sa elaboreze un plan de solutii corespunzator acestora,
  • Sa efectueze achizitii publice specifice procedurilor POC România-Ucraina-Republica Moldova 2007 – 2013.

7. Impactul proiectului:

Acțiunile proiectului s-au bucurat de un interes major din partea beneficiarilor. Astfel, obiectivele proiectului au fost atinse, iar în cazul unora dintre rezultate, indicatorii planificati au fost chiar depasiti. Astfel, de actiunile proiectului au beneficiat 215 persoane, fata de 180 planificate. Enumeram câteva din aprecierile beneficiarilor cu privire la continutul, modul de organizare si desfasurare a activitatilor de formare realizate.

„…Cursul organizat de catre Asociatia Partener, a venit în intampinarea unor probleme existente intalnite in administratia publica si nu numai si anume slaba informare si procedura complexa de inscriere a proiectelor in programul transfrontalier Romania -Ucraina- Republica Moldova.

Cu ajutorul profesorilor modulelor de curs s-a reusit o mai buna intelegere si cunoastere a ghidului solicitantului acestui program. Insumand informatiile acumulate in urma participarii la modulele de prezentare a programului transfrontalier, am depus proiecte, ca beneficiar dar si ca partener si putem spune ca nu este tocmai o procedura simpla si usor de urmarit.

Multumim Asociatiei Partener pentru oraganizarea acestui curs, care a venit ca o solutie la o nevoie existenta si asteptam in continuare alte initiative bine venite si proiecte de succes si practice.”

„ Domnule Președinte Catalin Ilașcu,

As dori in primul rand sa va  felicit pe dumneavoastra si desigur implicit Asociatia PARTENER pentru acivitatea pe care o desfasurati si in mod special pentru seriozitatea de care ati dat dovada in ceea ce priveste cursul de formare in managementul proiectelor de cooperare transfrontaliera pe care l-am urmat, curs organizat de Asociatia PARTENER.

As dori totodata sa va dau o sugestie, si anume sa incercati sa sustineti in acelasi ritm training-uri adresate administratiei publice locale, pentru ca la baza unei administratii publice eficiente stau persoane bine pregatite  si Asociatia PARTENER mi-a aratat ca stie foarte bine sa faca acest lucru.

In al doilea rand as dori sa va multumesc pentru faptul ca ati stiut sa organizati foarte bine modulele de curs si pentru faptul ca am avut un suport de curs intocmit etrem de riguros, suport care imi este de un real folos. As vrea sa remarc ca in urma modulelor de curs am reusit sa stapanesc foarte bine atat modalitatile de formulare a unui proiect trasfrontalier cat si implementarea acestuia.

Nu stiu daca este atat de important pentru dvs. insa in cadrul COMUNEI TOMESTI am facut toate demersurile si suntem in faza de elaborare  a unui proiect in cadrul Programului Operational Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 in cadrul Prioritatii 1 – Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera, proiect ce urmareste asigurarea de scheme de energie regenerabila locala, am incheiat deja un parteneriat cu orasul Ialoveni si am prezentat reprezenatntilor scolilor din cadrul comunei modalitatile de intocmire a unui proiect trasfrontalier in vederea depunerii de catre acestea a unor proiecte simple în cadrul Prioritatii 3.”

8. Rezultate obținute:

Actiunile proiectului s-au bucurat de un interes major din partea beneficiarilor. Astfel, obiectivele proiectului au fost atinse, iar in cazul unora dintre rezultate, indicatorii planificati au fost chiar depasiti. Astfel, de actiunile proiectului au beneficiat 215 persoane, fata de 180 planificate.
Enumeram citeva din aprecierile beneficiarilor cu privire la continutul, modul de organizare si desfasurare a activitatilor de formare realizate.