Proiect de instruire antreprenorială pentru managerii și angajații din afacerile mici și mijlocii - TRAMA (training pentru antreprenori, manageri și angajați)

1. Obiectivele generale ale proiectului:

– Dezvoltarea resurselor umane din sectorul afacerilor mici si mijlocii prin imbunatatirea unor competente antreprenoriale, manageriale si executive cheie.
– Facilitarea accesului afacerilor mici si mijlocii la servicii de asistenta si consultanta pentru implementarea unor politici de dezvoltare a resurselor umane in scopul cresterii performantei firmei si reducerii ratei de esec a initiativelor antreprenoriale si afacerilor tinere.

2. Obiectivul specific:

– Crearea si implementarea unei inginerii de formare si de consultanta care sa contribuie la imbunatatirea abilitatilor manageriale, antreprenoriale si de tip soft-skills destinat managerilor, persoanelor cu initiativa antreprenoriala si salariatilor din afacerile mici si mijlocii.

3. Perioada de implementare a proiectului:

1 decembrie 2004 – 30 noiembrie 2005.

3. Aria geografică:

Orașele Târgu Frumos, Hârlău și municipiul Botoșani.

4. Grupul țintă:

– Persoane cu initiativa antreprenoriala, organizate ca Asociatie Familiala (AF), Persoana Fizica Autorizata (PF) sau care urmeaza sa se organizeze intr-o structura juridica independenta ce permite desfasurarea de activitati aducatoare de profit.
– Manageri de diferite nivele ale afacerilor mici si mijlocii existente.
– Salariati ai afacerilor mici si mijlocii.

5. Beneficiari:

Prin nevoile identificate si rezultatele estimate, proiectul vizeaza un numar de 330 beneficiari.

6. Activitățile proiectului:

– Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilitati manageriale, inclusiv in domeniul managementului resurselor umane.
– Asistarea si consilierea companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin diverse activitati, cum ar fi: elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane, analiza nevoilor de instruire, planuri de instruire, schimburi de experienta si bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane, inclusiv stabilirea de scheme de relatii, de mentorat, instruirea personalului cheie in cadrul companiilor (manageri/ responsabili cu instruirea, resurse umane).

7. Site-ul proiectului:

https://asociatia-partener.ro/trama/