«Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan»

Contextul proiectului

Acesta răspunde nevoii urgente de a dezvolta un turism durabil în CHINA, KYRGYZSTAN și VIETNAM. În ciuda încetinirii globale a activității economice, turismul rămâne un sector cu o creștere susținută, contribuind la diversificarea economiilor naționale odată cu apariția continuă a noilor destinații.

Acesta este în special cazul celor trei țări partenere vizate de proiect. În acest context, ei au programe pentru a putea reglementa impactul acestei dezvoltări în vederea durabilității sociale și de mediu. Aceste noi orientări fac parte din programul „Turism durabil” al Organizației Mondiale a Turismului a Organizației Națiunilor Unite, în care aderă cele trei țări, și mai precis în componenta sa Asia Pacific: „Concilierea păstrării activității economice și respectarea„ mediului ”.

Aceste noi orientări strategice necesită resurse umane care practic nu există în sectorul turistic. Analiza nevoilor efectuată de universitățile din cele 3 țări partenere a condus la apariția problemelor convergente și a evidențiat lipsa calificărilor pentru managementul organizațiilor și proiectarea și implementarea proiectelor de turism durabil.

Prin urmare, proiectul trebuie să contribuie la eludarea efectelor negative ale turismului de masă prin mobilizarea inginerilor de formare pentru operaționalizarea acțiunilor necesare dezvoltării unui turism durabil.

 

Pagina web al proiectului poate fi accesată aici!