Protectia drepturilor consumatorilor de servicii turistice - EUROCONS

1. Titlul proiectului:

Protectia drepturilor consumatorilor de servicii turistice – EUROCONS

2. Sursa de finanțare

Proiectul EUROCONS – Protectia drepturilor consumatorilor de servicii turistice Phare 2003/005-551.01.05/03 se derulează cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul programului Consolidarea Societății Civile în România, componenta 3: Adoptarea și implementarea acquis-ului comunitar în domeniul protectiei mediului, protecției consumatorului și al dezvoltării socio-economice.

3. Perioada de implementare a proiectului:

1 noiembrie 2005-30 noiembrie 2006.

4. Aria geografică:

Județele Iași, Neamț și Suceava.

5. Obiectivele proiectului:

1.creșterea numarului consumatorilor de servicii turistice care îsi cunosc si îsi exercită drepturile;
2.educarea personalului din unitățile prestatoare de servicii turistice în vederea cunoașterii și respectării drepturilor consumatorilor de servicii turistice;
3.crearea unui cadru suport pentru stimularea implicării și cooperării regionale între organisme și instituții, care intervin fie pe filiera de consum a produsului turistic, fie ca moderatori și colportori de opinie la nivelul societății civile.

6. Grupul țintă:

1. consumatorii finali, potentiali si actuali de servicii turistice;
2. intermediarii din turism: agentii de turism si tur-operatori;
3.ofertanti finali din turism: unitati de turism care ofera servicii de cazare, unitati de turism care ofera servicii de alimentatie publica, unitati de turism care ofera servicii de agrement si unitati de turism care comercializeaza produse de artizanat si suveniruri.

7. Beneficiarii proiectului:

145 de unitati turistice (hoteluri, moteluri pensiuni de 2 si 3 stele; restaurante; agentii de turism si tur-operatori; comercianti de artizanat si suveniruri; furnizori de servicii de agrement) din judetele Iasi, Neamt si Suceava si consumatorii acestora.

8. Acțiunile proiectului:

– faza de pre-consum, care se refera la perioada de informare si de evaluare a alternativelor de catre consumatori;
– faza de cumparare, care se refera la obtinerea de catre consumatori a biletelor de calatorie, la semnarea contractelor cu intermediarii de servicii turistice;
– faza de consum, care se refera la perioada de derulare a serviciului turistic achizitionat;
– faza de post-consum, care se refera la perioada de dupa încheierea sejurului.

9. Rezultatele preconizate ale proiectului:

– editarea brosurii-ghid „Drepturile consumatorului de turism” (DECA), care se adreseaza consumatorilor de servicii turistice.
– editarea brosurii-ghid „Standarde europene în furnizarea de servicii turistice” (SETI), care se adreseaza personalului din unitatile furnizoare de servicii turistice.
– editarea fluturasului „Calitate = Responsabilitate”, care se adreseaza consumatorilor de servicii turistice.
– consilierea a 100 de manageri de unitati turistice din judetele Iasi, Neamt si Suceava în cadrul unor workshop-uri de informare privind acquis-ul comunitar în domeniul protectiei consumatorilor de servicii turistice.
– realizarea unui portal on-line de informare, care cuprinde un forum de discutii privind modul în care sunt respectate drepturile consumatorului de turism în România si la nivel european si o baza de date Online cu ajutorul careia vor putea fi consultate noutatile legislative din domeniu.

10. Servicii oferite:

1.Evaluarea firmei, pentru stabilirea gradului de conformitate cu normele legislative:

Instrumente:
– grila de evaluare a conformitatii.
– grila de autoevaluare a conformitatii.

Echipa:
– Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
– Consultant în domeniul serviciilor turistice.
– Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
– Consultant pentru firme furnizoare de servicii.

2.Consultanță

Instrumente:
– recomandari privind rezolvarea deficitului de conformitate, rezultate din evaluare.
– identificarea surselor de finantare pentru investitiile necesare asigurarii gradului de conformitate.

Echipa:
– Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
– Consultant în domeniul serviciilor turistice.
– Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
– Consultant pentru firme furnizoare de servicii.

3.Asistență

Instrumente:
– Consiliere si monitorizare a modului în care firma parcurge etapele de asigurare a conformitatii.

Echipa:
– Consultant în domeniul protectiei consumatorului de servicii turistice.
– Consultant în domeniul serviciilor turistice.
– Consultant în domeniul acquis-ului comunitar în turism.
– Consultant pentru firme furnizoare de servicii.