Inovație și cooperare transnațională pentru îmbunătățirea accesului participării grupurilor vulnerabile din jud. Vaslui pe piața muncii (COFOP)

Contextul proiectului

Implementarea cu succes a unui proiect depinde, în principal, de competența echipelor de proiect în etapele și activitățile ce vizează elaborarea și implementarea proiectului.

Viziunea asupra proiectului încă din fazele de programare şi de analiză a problemelor asigură acestuia un fundament serios şi profesionist. O bună analiză a factorilor interesaţi, o corectă analiză a problemelor şi ierarhizare a acestora pe relaţia cauză-efect creează premisele pentru ca obiectivele şi strategia aleasă să genereze beneficii reale şi de durată pentru comunitatea şi contextul în care proiectul intervine.

Proiectul nostru răspunde unor probleme și nevoi profunde identificate la nivelul Regiunii de Nord-Est. Similar situației naționale, în Regiunea Nord-Est există categorii de persoane cu grad ridicat de excluziune sociala, pentru multe dintre ele lipsa unui loc de muncă fiind o problem esențială.

Acest proiect a fost inițiat pentru a răspunde nevoii de sprijin complex a persoanelor vulnerabile din jud. Vaslui, în vederea integrării sau reintegrării pe piața muncii. Odată cu evoluția crizei economice și financiare, numărul persoanelor din jud. Vaslui care aparțin grupurilor vulnerabile, complexitatea cazurilor etc. este din ce în ce mare, crescând implicit și nevoia de asistență și suport în pentru depășirea problemelor lor curente.

Față de această situație și pentru a răspunde nevoilor menționate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în calitate de Solicitant și Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași, respectiv GIP FIFAG ca parteneri, au inițiat proiectul ”Inovație și cooperare transnațională pentru îmbunătățirea accesului participării grupurilor vulnerabile din jud. Vaslui pe piața muncii” (COFOP), contract POSDRU/116/6.2/G/124546, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

1. Beneficiarul:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

2. Partenerii:

Partener 1: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași

Partener 2: GIP FIPAG – Groupement d’intérêt public Formation et Insertion professionnelles de l’Académie de Grenoble.

3. Titlul:

Inovație și cooperare transnațională pentru îmbunătățirea accesului participării grupurilor vulnerabile din jud. Vaslui pe piața muncii (COFOP).

4. ID proiect:

124546

5. Sursa de finanțare și valoarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013:

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.941.318,56 lei, din care:

 • 1.900.162,61 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 41.155,95 lei – cofinanțare eligibilă a Beneficiarului și Partenerilor.

6. Perioada de implementare a proiectului:

1 august 2013 – 31 iulie 2015.

7. Aria geografică:

Județul Vaslui.

8. Obiectivul general:

Sprijinirea inserției socio-profesionale a 340 persoane vulnerabile din jud. Vaslui prin crearea și furnizarea unui pachet complex de acțiuni și instrumente inovative, de nivel european, adaptate cerințelor pieței forței de muncă și caracteristicilor beneficiarilor.

9. Grup țintă:

340 persoane vulnerabile din județul Vaslui, dintre care:

 • 60 persoane cu dizabilități;
 • 96 persoane de etnie romă;
 • 184 tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

10. Activități principale:

1. Managementul proiectului

2. Selectare beneficiarilor și analiza nevoilor specifice

3. Crearea COFOP și a dispozitivelor acestuia – Intervenția proiectului are la bază crearea unui Centru de asistență, orientare, consiliere și formare profesională

4. Furnizarea de măsuri și acțiuni de asistență, orientare și consiliere profesională: întocmire dosar de angajare, realizare CV, folosirea calculatorului, căutare loc de muncă

5. Furnizarea de programe de formare profesională: calificare în meserii Infirmieră nivel II – 5 luni, Îngrijitor bătrâni la domiciliu nivel I – 2,5 luni, Baby-sitter nivel I – 2,5 luni, Zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor nivel II – 5 luni și Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport nivel I – 2,5 luni

6. Furnizarea de servicii de mediere

7. Realizarea de acțiuni de informare și publicitate privind proiectul și rezultatele acestuia.

11. Rezultatele proiectului:

11.1 Rezultatele principale ale proiectului:

 • Centru de asistență, orientare, consiliere și formare profesională a grupurilor vulnerabile (COFOP).

Este vorba o structură complexă și inovantă, cu un puternic caracter de noutate, valoarea ei fiind dată de faptul că metodele, instrumentele și personalul său combină experiența și cele mai bune practici în domeniul asistenței, orientării și formarii profesionale a grupurilor vulnerabile din activitatea partenerului francez și a celor 2 parteneri romani.

Centrul operează prin intermediul a 2 dispozitive: un dispozitiv de asistență, orientare și consiliere profesională și un dispozitiv de formare profesională, care asigură cele mai bune soluții personalizate (adaptate nevoilor fiecarui beneficar).

11.2 Rezultate în cifre atinse prin prisma derulării celor 3 faze de lucru, respectiv înființării COFOP:

 • 340 participanți la activitățile de informare și consiliere profesională;
 • 340 bilanțuri de competențe;
 • 340 planuri de onsiliere și orientare profesională;
 • 340 pașapoarte de formare;
 • 360 planuri individuale de formare.

11.3 Rezultate în cifre ale activităților de formare:

 • 219 persoane în dificultate au participat la activitățile de foamre profesională:
  • agent curățenie: 52 persoane;
  • îngrijitor bătrâni la domiciliu: 59 persoane;
  • baby-sitter: 52 persoane;
  • zugrav: 28 persoane;
  • infirmieră: 28persoane.
 • 197 persoane în dificultate, certificate:
  • agent curățenie: 45 persoane;
  • îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 50 persoane;
  • baby-sitter: 48 persoane;
  • zugrav: 26 persoane;
  • infirmieră: 28 persoane.
 • 90% rată de promovabilitate.

11.4 Alte rezultate în cifre ale proiectului:

 • 2 conferințe de presă;
 • 2 burse de locuri de muncă;
 • acreditare DGASPC Vaslui ca: furnizor de formare profesională pentru 3 meserii: infirmieră, baby-sitter, îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
 • acreditare DGASPC Vaslui ca furnizor de servicii de consiliere și orientare profesională;
 • acreditare DGASPC Botoșani ca furnizor de servicii de mediere pe piața muncii.

12. Date de contact:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Persoană de contact: Ion Negară, Șef Complex de Servicii Comunitare
E-mail: proiecte@dgaspc-vs.ro
Tel.: 0235-315138
Fax: 0235-315346

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași
Persoana de contact: Cătălin Ilașcu, Președinte
E-mail: secretariat@asociatia-partener.ro
Tel.: 0232-217884
Fax: 0232-270502

GIP FIPAG-Groupement d’intérêt public Formation et Insertion professionnelles de l’Académie de Grenoble
Persoană de contact: Jean Noel Pachoud
E-mail: jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr