Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime - ACCES

Contextul proiectului

Proiectul şi-a propus să contribuie nemijlocit la îmbunătăţirea accesului şi participării la programele de formare profesională continuă facilitând calificarea angajaţilor. Prin implementarea proiectului se va realiza o formare profesională continuă mai flexibilă, care va răspunde nevoilor de formare profesională ale angajaţilor, consolidându-se încrederea în capacităţile proprii şi crescându-le şansele de ocupare pe piaţa muncii.

Proiectul propune un pachet integrat de activităţi (informare, consiliere profesională şi formare profesională continuă), adaptat profilului şi interesului diferitelor categorii de beneficiari şicontribuie la bunăstarea comunităţii reducând lipsa de încredere a angajaţilor necalificaţi sau slab calificaţi. Cunoştinţele, deprinderile şi competenţele sociale şi profesionale dobândite pe parcursul formării, dublate de posesia de certificate de calificare profesională recunoscute naţional şi european, vor îmbunătăţii capacitatea de menţinere a locului de muncă a angajatului, şansele de promovare şi de obţinere a unei salarizări mai bune.

Centrul de excelenţă în lucrul la înălţime – o structură complexă şi inovantă, care va sprijini accesul durabil angajaţilor din Regiunea Nord Est la programe de formare, va fi operaţional şi după finalizarea proiectului, asigurându-se permanentizarea serviciilor centrului. Prin valoarea adăugată şi inovaţia propuse şi răspunsul la nevoile beneficiarilor, proiectul are o capacitate mare de transfer pentru a iniţia acţiuni similare în alte sectoare sau pentru alte tipuri de beneficiari.

Poveştile de succes din cadrul proiectului prezentate în media vor stimula şi alţi angajaţi să participe la cursuri de formare continuă în vederea obţinerii unei calificari solicitate pe piaţa muncii, care constituie o şansă în plus pentru obţinerea unui loc de muncă.

1. Beneficiarul:

S.C. CONEST S.A

2. Partenerii:

 • Partener 1: S.C. ALLCONSULTING GROUP SYSTEM S.R.L.
 • Partener 2: S.C. ALL CONSTRUCT MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L
 • Partener 3: ASOCIAȚIA PENTRU CREȘTEREA SPERANȚEI DE VIAȚĂ
 • Partener 4: S.C. ROGLAS IND S.R.L
 • Partener 5: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași

3. Titlul:

Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime – ACCES

4. ID proiect:

515888

5. Sursa de finanțare și valoarea proiectului:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013:

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 12.631.147,55 lei, din care 11.626.125,03 lei – contribuție nerambursabilă UE;

6. Perioada de implementare a proiectului:

aprilie 2014 – decembrie 2015

7. Aria geografică:

Regiunea Nord-Est, Regiunea Bucureşti-Ilfov, Regiunea Sud-Est, Regiunea Centru, Regiunea Sud-Muntenia, Regiunea Sud-Vest Oltenia, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Vest.

8. Obiectivul general:

Creşterea nivelului de calificare şi profesionalizare a angajaţilor, în corelare cu cerinţele pieţei muncii.

9. Obiectivul specific:

Creşterea accesului şi participării a 2576 angajaţi cu activitate de lucru la înălţime din Regiunile Nord-Est, Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Centru, Sud-Muntenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest şi Vest la programe de calificare sau recalificare în meserii specifice şi asociate, de nivel european, adaptate caracteristicilor beneficiarilor. Pentru un impact ridicat, proiectul vizează re/calificarea atât a angajaţilor cu activitate de lucru la înăltime în meseria de bază (alpinist utilitar), cât şi în meserii asociate, cu activitate la înălţime (zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor; tinichigiu în construcţii; zidar, pietrar, tencuitor; fierar betonist, montator prefabricate; montator pereţi şi plafoane din ghips carton).

10. Grup țintă:

 • 2660 de angajaţi, inclusiv cei necalificaţi sau slab calificaţi, în firme de alpinism utilitar, firme de construcţii şi alte firme care realizează activităţi de lucru la înălţime, din care:
 • 1092 angajaţi din Regiunea Nord-Est;
 • 476 angajaţi din Regiunea Sud-Est;
 • 532 angajaţi din Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest şi Regiunea Vest;
 • 560 angajaţi din Regiunea Bucureşti-Ilfov,Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Vest Oltenia.

11. Activități:

 • Selectarea a 2660 beneficiari şi evaluarea cerinţelor şi caracteristicilor specifice ale acestora;
 • Furnizarea de servicii de informare şi consiliere profesională pentru 2660 persoane vulnerabile;
 • Furnizarea a 92 programe de formare profesională pentru 2576 angajaţi;
 • Realizarea de acţiuni de informare şi publicitate privind proiectul şi rezultatele sale;

12. Rezultatele proiectului:

2660 persoane care beneficiază de consiliere/orientare-formare profesională continuă, dintre care:

 • în Regiunea Nord-Est: 1092 persoane consiliate (700 persoane de la solicitant şi 392 pers de la partenerul 4),
 • în Regiunea Bucureşti-Ilfov, Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Vest Oltenia: 560 persoane consiliate,
 • în Regiunea Centru, Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest: 532 persoane consiliate,
 • în Regiunea Sud-Est: 476 persoane consiliate.

2576 participanţi la programe de fomare prfesională continuă (calificare şi recalificare), dintre care:

 • în Regiunea Nord-Est: 644 persoane calificaţi ca zugravi (448 persoane de la solicitant si 196 pers de la partenerul 4), 168 persoane calificate ca alpinişti utilitari (solicitant) şi 196 persoane calificate ca tinichigii în construcţii (partener 4),
 • în Regiunea Bucureşti-Ilfov, Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Sud-Vest Oltenia: 140 persoane calificate ca alpinişti utilitari, 140 persoane calificate ca zidar, pietrar, tencuitor, 140 persoane calificate ca fierar betonist, montator prefabricate, 140 persoane calificate ca montator pereţi şi plafoane din ghips carton,
 • în Regiunea Centru, Regiunea Vest şi Regiunea Nord-Vest: 140 persoane calificate ca alpinişti utilitari, 140 persoane calificate ca zidar, pietrar, tencuitor, 112 persoane calificate ca fierar betonist, montator prefabricate, 140 persoane calificate ca montator pereţi şi plafoane din ghips carton,
 • în Regiunea Sud-Est: 56 persoane calificate ca alpinişti utilitari, 140 persoane calificate ca zidar, pietrar, tencuitor, 140 persoane calificate ca fierar betonist, montator prefabricate, 140 persoane calificate ca montator pereţi şi plafoane din ghips carton.

13.Indicatori suplimentari:

 • 2 conferinţe de presă;
 • 80 prezentări proiect;
 • 40 comunicate de presă;
 • 20 interviuri cu beneficiarii în mass-media;
 • 500 broşuri de diseminare;
 • 40 bannere;
 • 200 postere;
 • 5000 fluturaşi;
 • pagina web a proiectului: http://www.conestiasi.ro/acces_lucru_la_inaltime/
 • pachet promotional film.

Indicatori de rezultat

 • 90% ponderea participanţilor la programe de formare profesională continuă certificaţi (2319 participanţi la instruire certificaţi)

Alți indicatori

 • 2660 parcursuri individuale profesionale/de formare;
 • 3 programe de formare profesională continuă autorizate;
 • 92 programe de formare profesională continuă furnizate;
 • 2650 suporturi de curs;
 • 2319 certificate emise;
 • Elaborarea manualului de formare pentru pregătirea profesională a personalului în lucru la înălțime;
 • Elaborarea raportului de evaluare a eficienței și impactului asupra beneficiarilor proiectului;
 • Elaborarea raportului de analiză a caracteristicilor și cerințelor beneficiarilor proiectului.

14. Impactul proiectului:

 • Calificarea/recalificarea sau dubla calificare a angajaţilor cu activitate de lucru la înălţime în meserii specifice sau asociate, ca urmare a creşterii participării la programe de formare profesională continuă de nivel european.
 • Creşterea şanselor de menţinere pe piaţa muncii datorită specificului formării, pornind de la cunoaşterea cerinţelor angajatorilor, a caracteristicilor beneficiarilor şi a evoluţiei legislaţiei, a tehnicilor de acces şi a normelor de securitate.
 • Creşterea numărului de angajaţi, în special a celor necalificaţi sau slab calificaţi, participanţi la 6 tipuri de programe de formare profesională continuă în domenii cerute pe piaţa locală, regională, naţională şi europeană, ameliorându-şi semnificativ şansele de ocupare pe termen mediu şi lung, inclusiv prin mobilitate geografică la nivelul Uniunii Europene.
 • Creşterea nivelului de informare privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaţilor şi angajatorilor din construcţii, alpinism utilitar etc., ca premisă pentru creşterea investiţiilor în resursele umane.

15. Sustenabilitate:

Centrul de excelenţă în lucrul la înălţime – o structură complexă şi inovantă, care va sprijini accesul durabil angajaţilor din Regiunea Nord Est la programe de formare, va fi operaţional şi după finalizarea proiectului, asigurându-se permanentizarea serviciilor centrului.

16. Pagina web a proiectului:

http://www.conestiasi.ro/acces_lucru_la_inaltime/

17. Date de contact:

SC CONEST SA
Iaşi, B-dul Metalurgiei nr. 2
E-mail: secretariat@conestiasi.ro
Tel: 0232 230694 / 0232 233718
Fax: 0232 437913

Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iași
Persoana de contact: Cătălin Ilașcu, Președinte
E-mail: secretariat@asociatia-partener.ro
Tel.: 0232 217884
Fax: 0232 270502