Bucătăria Moldovenească, atu în dezvoltarea turismului din regiunea Nord Est

Turismul este reflectarea a ceea ce lipsește din viaţa oamenilor, luând naștere ca urmare a dorinței pentru nou. Turiștii sunt în principal motivați de nevoia de a trăi experienţe noi, autentice, diferite de cele cotidiene. Impactul socio-cultural este evident atunci când este vizitat un loc nou.

Pentru promovarea regiunii turistice de NE a  României, un atu îl reprezintă moştenirea culturală, în cadrul căreia gastronomia este un important element ce oferă o identitate aparte regiunii.

În acest sens, Asociatia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltare Locală din Iaşi urmează să dezvolte un proiect de promovare a regiunii NE prin valorificarea tradițiilor gastronomice moldovenești.

A.  Nevoile la care răspunde proiectul

 1. Nevoi economice. Dezvoltarea turismului are impact asupra sectoarelor de activitate directe şi indirecte implicate (operatori de turism, hoteluri, restaurante, fast-food-uri, firme de transport, vânzători de suveniruri etc) şi conduce la creşterea veniturilor obţinute din aceste activităţi.
 2. Nevoi științifice. Nevoia de cercetare în domeniile gastronomie, istorie şi etno-folclor care sunt în prezent insuficient exploatate.
 3. Nevoi socio-culturale. Consolidarea identității socio-culturale a zonei prin promovarea şi valorificarea tuturor elementelor ce o compun.

B.  Obiectivele proiectului

Proiectul are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 1. Promovarea regiunii NE folosind ca instrument gastronomia moldovenească;
 2. Crearea unui instrument de susținere a dezvoltării turismului din regiunea de NE: Centrul de promovare şi valorificare a gastronomiei moldovenești;
 3. Valorificarea şi promovarea în parteneriat a conceptului “Bucătăria Moldovenească”;
 4. Difuzarea rezultatelor în vederea amplificării impactului proiectului.

C. Activităţi

Promovarea tradițiilor gastronomice moldovenești se va realiza prin următoarele activităţi:

 1. Crearea Centrului de Promovare a Gastronomiei Moldovenești;
 2. Organizarea unui Concurs regional de artă culinar;
 3. Crearea siglei Bucătăria Moldovenească;
 4. Elaborarea Chartei de calitate pentru obţinerea mărcii Bucătăria Moldovenească de către restaurantele şi pensiunile agro-turistice din regiunea de NE;
 5. Editarea şi tipărirea unui rețetar care să conțină preparate moldovenești;
 6. Editarea şi tipărirea unui Ghid al Bucătăriei Moldovenești.

D. Rezultate estimate

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

 1. Rezultate sociale cantitative şi calitative:
 • Crearea de 19 locuri de muncă directe (7 permanente, 12 temporare) şi a 50 de locuri de muncă indirecte;
 • Organizarea a 8 acţiuni de formare (sesiuni cu bucătarii, sesiuni cu managerii de restaurante, sesiuni cu proprietarii de pensiuni agroturistice, sesiuni cu profesorii din învățământul economic);
 • Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor care lucrează în turism (inclusiv sectoarele conexe);
 • Creşterea solicitărilor pentru calificări în bucătărie moldovenească;
 • Utilizarea resurselor umane locale;
 • Îmbunătăţirea programei de învăţământ şi oferirea elevilor (studenților) de noi alternative de calificare;
 • Valorizarea populaţiei din regiunea Nord Est;
 • Creşterea acțiunilor de animație a localităților din regiune;
 • Creşterea gradului de satisfacție a turiștilor faţă de oferta turistică a regiunii;
 • Creşterea nivelului de trai al familiilor care obțin venituri din activităţi turistice.
 1. Rezultate economice:
 • Contribuţia substanțială la definirea orientării pe termen lung şi mediu a turismului regional;
 • Creşterea cheltuielilor pentru îmbunătăţirea ofertei turistice a zonei;
 • Contribuţia la definirea identității turistice a regiunii Nord Est;
 • Creşterea interesului din partea operatorilor de turism de a îmbunătăți calitatea serviciilor;
 • Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în turism;
 • Diversificarea ofertei turistice;
 • Creşterea preocupărilor pentru obţinerea materiilor prime (pentru servire) prin metode tradiţionale şi naturale – “produse de fermă”;
 • Diversificarea ofertei de preparate tipice oferite consumatorilor;
 • Crearea de modele de promovare a Bucătăriei Moldovenești;
 • Inventar cu preparatele tradiţionale din regiunea Nord Est.

E. Parteneriatul proiectului

Proiectul este inițiat de Asociaţia PARTENER-Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltare Locală. Pentru buna desfăşurare a activităţii s-a creat un Comitet de Pilotaj format din:

 1. Consiliul Judeţean Iaşi
 2. Consiliul Judeţean Bacău
 3. Consiliul Judeţean Arad
 4. Primăria Suceava
 5. Primăria Târgu Neamț
 6. Compania de Turism “NET” Iaşi
 7. Agenţia de Turism “Turoag“ Roman
 8. Complex Hotelier “Unirea” Iaşi
 9. Complex Hotelier “Moldova” Iaşi
 10. Casa “Bolta Rece” Iaşi
 11. Pensiunea Agroturistică “Casa Lucreția” Suceava
 12. Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor – filiala Iaşi
 13. Asociaţia Grupului de Iniţiativă şi Acţiune – Partenership Iaşi
 14. Fundaţia ARC – 2000
 15. Fundaţia HANU ANCUŢEI Roman
 16. Fundaţia “Speranţa” Tg. Neamţ
 17. Fundaţia “CETATEA DE SCAUN” Suceava
 18. Autoritatea Naţională pentru Turism, Oficiul de Promovare a Turismului
 19. Complexul Naţional Muzeal Moldova
 20. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 21. Radio Hit
 22. Pro TV